• eKurgu Ocak 2019, ISSN-1309-3487 Cilt: 27 Sayı: 1 Makale: 5

TOPLUMSAL REHABİLİTASYON VE HANZO FİLMİ

Nuri Paşa Özer, Ali Erkam Yarar

ÖZET

Hanzo filmi (1975) doğada ele geçirilen ve kapatılan bir insanın (Hanzo) rehabilite (tedavi) edilmesini anlatan trajikomik bir hikâyedir. Rehabilitasyon ile kastedilen aslında toplumsallaştırma, olağanlaştırma ve toplumsal normlara uyumdur. Çalışmanın ana temasını bu rehabilitasyon olgusu oluşturmaktadır. Aslında rehabilite etme adı altında yapılan şey sadece toplumsal normların öğretilmesi ve dayatılmasıdır. Hiçbir toplumsal norma sahip olmayan Hanzo, ancak kapatılarak tıbbi bir ortamda doktorların iktidarı çerçevesinde rehabilite edilebilir ve “insanlaşabilir”. Çalışmada söylem analizi yöntemi kullanılarak teorik çerçeve doğrultusunda film analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, Hanzo’nun aslında rehabilite edilmediği, tam aksine toplumsal iktidarın bir uzantısı olan hastane ve doktorlar aracılığıyla toplumsallaştırılmaya ve olağanlaştırılmaya tabi tutulduğu görülmüştür. Ayrıca filmde, öteki olana, damgalanmış olana karşı tedavi adı altında yapılan uyumlaştırma, olağanlaştırma girişimleri ve toplumun ötekiye olan bakış açısı çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hanzo, toplumsallaşma, rehabilitasyon, damga, iktidar 

PDF