• eKurgu Ocak 2019, ISSN-1309-3487 Cilt: 27 Sayı: 1 Makale: 2

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KURAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: DÖVÜŞ KULÜBÜ FİLMİ ÖRNEĞİ

Yeliz Yazan Koç

ÖZET

Kültür endüstrisini; modern toplumun “özne” olarak konumlandırdığı bireylerin, ideolojik simgelere dönüşen kültür ve sanat ürünleriyle edilgen ve vaatlerle kandırılan “nesnelere” dönüşüm serüveni olarak değerlendirmek mümkündür. Filmler de bütünselleştirici ve standartlaştırıcı sanat ürünlerine bir örnektir. İşte bu çalışma, insanın biricikliğini yitirip anlamsızlaştığı bir düzende, kendini tüketim kültürünün bir ürünü gibi hissedenlerin buluşma noktasını ifade eden Dövüş Kulübü filmini, kültür endüstrisi kuramı çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Frankfurt okulu, kültür endüstrisi, Dövüş Kulübü filmi

PDF