MAKALELER - CİLT 24, Sayı 2 - Haziran 2016

PAZARLAMA VE REKLAM ARAŞTIRMALARINDA NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ VE ETİK BOYUTUNUN TARTIŞILMASI
Selen Butgel Tunalı, Ömer Gözü, Göktuğ Özen
KENTLEŞME DİNAMİKLERİNE CİTTASLOW KENTLER ÜZERİNDEN BAKMAK: TÜRKİYE’DEKİ CİTTASLOW ŞEHİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Şule Yüksel Özmen, Özgül Birsen, Haluk Birsen
COMMUNICATION AND META-COMMUNICATION IN ENGINEERING
Uğur Demiray, Boris Misnevs
REKLAMA YÖNELİK ŞÜPHECİLİK: ANNE-BABA VE ÇOCUKLARI ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Şafak Şahin, Önder Yönet, Hasan Kemal Suher
SİBER ZORBALIK: FİZİKSELDEN SANALA YENİ ŞİDDET
Ali Korkmaz
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN MÜŞTERİLERİN BANKA İMAJI ALGILARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sinem Eyice Başev
NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN BİR ARADA KULLANILMASI “KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİ”
Selen Butgel Tunalı, Ömer Gözü, Göktuğ Özen
SİNEMA NEDEN SANATTIR? SİNEMAYI SANAT OLARAK ELE ALAN BİR ARAŞTIRMA NE TÜR BİR YAKLAŞIM BENİMSEMELİDİR?
Fatma Serdaroğlu
TÜRKİYE’DE İSLAMİ FEMİNİZM VE KADIN KİMLİĞİNİN YENİDEN İNŞASI: REÇEL BLOG ÖRNEĞİ
Öznur Akyılmaz, M. Emre Köksalan
ARNAVUT SİNEMASINA GENEL BİR BAKIŞ
Onur Sherifi, Serpil Kırel
IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT CAPABILITIES ON ROLE AND WORK DUTIES OF UNIVERSITY PUBLIC RELATION OFFICERS: A CORRELATIONAL STUDY
Zahid Yousaf, Muhammad Zahid Bilal, Syed Mazher Hussain
YİRMİ DÖRT KAREDE DEVRİÂLEM: AKSİYON SİNEMASINDA COĞRAFYA TEMELLİ GÖRSEL-İŞİTSEL VURGU KULLANIMI - MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
Emre Gencelli
V FOR VENDETTA FİLMİ ÜZERİNDEN İDEOLOJİK BİR OKUMA
Başak Gezmen, Hasan Gürkan