• eKurgu Haziran 2018, ISSN-1309-3487 Cilt: 26 Sayı: 2 Makale: 6

SİYASAL PARTİLERİN SEÇMEN KİTLESİNİ İKNA ETMEK AMACIYLA KULLANDIKLARI NEGATİF İLETİLERİN ‘YENİ ANAYASA’ VE ‘BAŞBAKANLIK SİTEMİ’ REFERANDUMU ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Kamuran Değer

ÖZET

Günümüzde siyasal aktörler seçmen kitlerini iktidar olmaları konusunda ikna edebilmek amacıyla, seçim kampanyaları doğrultusunda düzenledikleri mitinglerde daha dikkat çekici ve etkili olması nedeniyle ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımına dayalı negatif içerikli iletiler kullanmayı tercih etmektedirler. Araştırmada referandum öncesinde gerçekleştirilen kampanyalarda iktidar ve muhalefet partilerinin kullandıkları iletilerin hangi oranda negatif nitelikte olduğu ve hangi içeriklere sahip olduğu sorularının yanıtlarının aranması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmada referandum örneği üzerinden 16 Mart-16 Nisan 2017 tarihleri arasında Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet ve Yenişafak Gazeteleri’nin birinci sayfa ve iç sayfalarında yer alan seçim mitingleriyle ilgili haber örneklemleri üzerinden içerik analizi yapılmaktadır. Buna göre araştırmanın kuramsal kısmı demokrasilerde seçim kampanyaları, negatif nitelikli siyasal kampanyalar, siyasal kampanya mesajlarında “biz” ve “öteki” ayrımına dayalı anlam, siyasal kampanyalar ve medya konu başlıkları altında ele alınmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER

Demokrasi, siyasal kampanyalar, negatif mesajlar, medya

PDF