• eKurgu Haziran 2018, ISSN-1309-3487 Cilt: 26 Sayı: 2 Makale: 4

SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA SÜREÇLERİ: 2017 REFERANDUM ÖRNEĞİ

Emrah Budak

ÖZET

İnternet ağlarına günlük olarak bağlanan bireylerin sosyal medya ağlarında yer alıp yoğun bir biçimde kullanmalarına sıkça rastlanılmaktadır. Kitlelere kolaylıkla, maliyetsiz ve hızlı bir şekilde ulaşmayı amaçlayan siyasi partiler sosyal medya ağlarını aktif bir şekilde kullanmakta ve bu ağlarda paylaşımda bulunmaktadır. Twitter üzerinden Türkiye’deki siyasi partilerin 2017 referandum sürecindeki on beş günlük gönderilerinin incelendiği bu çalışmada, partilerin referandum sürecinde söylem ve ideolojileri yönünde nasıl propaganda yaptıkları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye’deki siyasi partilerin referandum sürecinde Twitter üzerinden nasıl bir propaganda yaparak, toplumu hangi yönde etkileme amacında olduklarının açığa çıkarılmasıdır. Çalışma sonucunda incelenen dört siyasi partinin de referandum sürecinde kendi ideolojileri doğrultusunda paylaşım yaptıkları ve farklı söylemleri öne çıkardıkları saptanmıştır.    

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye’deki Siyasi Partilerin Söylemi, Twitter, Propaganda, İçerik Analizi

PDF