• eKurgu Haziran 2018, ISSN-1309-3487 Cilt: 26 Sayı: 2 Makale: 3

ÇEVRİMİÇİ BASIN ODASI UYGULAMA FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Engin Coşkun, Mesude Canan Öztürk

ÖZET

Dünya otomotiv sektörü küresel ekonomide büyük bir paya sahiptir. Bu ekonomi içerisinde kurumsal firmalar faaliyet göstermekle birlikte küresel anlamda bir pazar konumunda faaliyet göstermektedirler. Giderek büyüyen otomotiv sektörü, gelişen teknoloji, değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda ve kurumsallaşma bağlamında birçok yeniliği bünyesinde barındırması gerekmektedir. Bu gereklilik üretim yapan menşei ülke anlamında aynı zamanda yedek parça temini sağlayan ya da satış üzerine odaklanan dış pazar ülkelerinde faaliyet gösteren firmalarda gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinde temellenmektedir. Böylesi büyük bir pazarda faaliyet gösteren tüm firmalar için özellikle paydaşlarla iletişim konusunun büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurumsal web siteleri ve bu kurumsal web sitelerinde yürütülen iletişim faaliyetlerinin giderek önemi artmaktadır. Kurumsal web siteleri de günümüz medya çalışanları ve son tüketiciler için faaliyet gösteren firmalar adına ideal bir halkla ilişkiler ortamıdır. Bu çalışmada da Türkiye’de faaliyet gösteren küresel otomotiv firmalarının menşei ülke ve Türkiye’de web sitelerindeki çevrimiçi basın odaları uygulamalarının betimsel olarak karşılaştırılması içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Menşei ülke otomotiv firmalarının Türkiye’deki firmalara göre basın odalarını daha etkin kullandıkları ve basın odalarında sosyal medya araçlarını daha etkin kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER

Halkla İlişkiler, Otomotiv Sektörü, Çevrimiçi Basın Odaları, Medya ile İlişkiler

PDF