• eKurgu Haziran 2018, ISSN-1309-3487 Cilt: 26 Sayı: 2 Makale: 2

HERBERT SCHILLER’İN İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMALARINA KATKISI

Levent Yaylagül

ÖZET

Bu makalede, nitel tarihsel bir yaklaşımla, 1960’lı yıllardan itibaren ABD’de iletişimin ekonomi politiği alanında çalışmalar yapan, Herbert Schiller’in iletişim kuram ve araştırmaları alanına ne gibi katkılar yaptığı incelenmiştir. Buna göre, Herbert Schiller, Amerika’da iletişim araştırmaları alanında egemen olan davranışçı etki geleneğine karşı, eleştirel ekonomi politik yaklaşımla dünya sistemi/bağımlılık kuramları çerçevesinde kitle iletişim alanını kimlerin kontrol ettiği ve bu alanı hangi amaçlarla kullandığı sorusunun cevabını aramıştır. İletişim olgusunu, tarihsel ve toplumsal bağlamına yerleştiren Schiller, bütüncül ve diyalektik bir yaklaşımla, mülkiyet ve iktidar ilişkileri çerçevesinde, medya ve kültür alanındaki Amerikan askeri-sanayi kompleksinin egemenliğini, “kültür emperyalizmi” kavramıyla açıklamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Herbert Schiller, İletişim Araştırmaları, Eleştirel Ekonomi Politik, Kültür Emperyalizmi

PDF