• eKurgu Haziran 2018, ISSN-1309-3487 Cilt: 26 Sayı: 2 Makale: 1

“PLATON’UN MAĞARASI”NDAN SOSYAL MEDYAYA GERÇEKLİĞİN GÖRÜNÜMÜ: FİLTRE BALONU

Tarkan Oğuz

ÖZET

Bireyin içinde yaşadığı dünyayı yorumlama şekline etki eden gerçeklik algısı, iletişim araçlarının tarihsel/teknolojik gelişim süreci içinde değerlendirilebilir. Medyadaki gerçeklik temsilleri birey tarafından rasyonelleştirilip, bu duruma uygun bir söylem yaratılmaktadır. Bu bağlamda internet, dolayısıyla sosyal medya içerikleriyle tıpkı Platon’un mağarasında olduğu gibi bir dış gerçeklik oluşturulur. Sosyal medya ile ilgili temel kavramlardan biri olan “Filtre Balonu” bireyin istenen yönde bir algılama sürecinin oluşmasında önemli bir rol oynar. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, gerçekliğin filtre balonu ile birlikte anılan kişiselleştirme ve algoritma sistemleri tarafından nasıl oluşturulduğunu ve bireyin dünyayı yorumlamasında nasıl etkili olduğunu temel kaynaklar aracılığı ile betimlemektir.

ANAHTAR KELİMELER

Filtre balonu, gerçeklik, kişiselleştirme, algoritma

PDF