IV. Sağlık İletişim Sempozyumu Özel Sayısı Hakkında

17.12.2018

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumunda bildiri olarak sunulan ve tam metninin eKurgu Dergisi Sağlık İletişim Sempozyumu Özel Sayısında yayınlanması istenen bildirilerin tam metinlerinin dergi yazım yönergesine uygun olarak en geç 1 Mart 2019 tarihine kadar http://ekurgu.anadolu.edu.tr/ adresinden yüklenmesi gerekmektedir.