CURRENT ISSUE

STUDENT’S EVALUATIONS AND EXPECTATIONS IN THE 40TH YEAR OF THE FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES
Erkan Yüksel, Erhan Eroğlu, Hatice Kahraman Adıyaman, Bilgen Kurt

Yeliz Yazan Koç

Can Cemal Cingi

Levent Yaylagül, Şebnem Soygüder-Baturlar

Nuri Paşa Özer, Ali Erkam Yarar

Serhat Kaymas